Bireysel Koçluk

İhtiyacımız olan, bize özgün o gücü keşfedip kendi var oluşumuzu, değerlerimiz doğrultusunda dünyanın gereksinimine anlamlı bir şekilde sunmak. Yani yaşamımızı, kimliklerimize değil kişiliğimize uygun bir anlam ve amaç doğrultusunda yaşamak, yaşarken de içinde bulunduğumuz sistemlerde katma değer yaratmak. Koçluk kişinin gelişim ve değişim yolculuğudur. Kişi mevcut durumundan arzuladığı duruma doğru yol alır.

Girişimcilik
Koçluğu

01

Girişimcilik koçluğu, kendi işini kurmak isteyen bireyler veya yeni iş geliştirme planları olan kurumlar için bir koçluk modelidir.

Girişimci bireylerin veya kurumların başarılı bir iş kurma süreci içinde yeni fikirleri hayata geçirmeleri için kendilerine olan güvenlerini arttıran, onları cesaretlendiren, yeni girişimler için iş planı kavramını ve iş kurma sür...

İlişki
Koçluğu

02

İlişki kalitesini artırmaya yardımcı olan ve birlikteliklerinizde güçlü yanlarınızın dengelenmesine ve zayıf yanlarınızın tespiti sonucunda geliştirilip, desteklenmesine yardımcı olan profesyonel bir koçluk çalışmasıdır. 

Birey kendini ifade ederken daha az enerji harcayıp, zamanı en iyi şekilde kullanabilmeyi öğrenir. ...

Para
Koçluğu

03

Kişilerin para ilişkilerindeki “Para” ya yükledikleri maddi ve manevi anlamları olduğunun farkına varmaları, kişisel bütçeleme tekniği üzerinden hedefler koymak, farkındalığını artırmak, var olan gelirin nasıl ve ne şekilde hangi zaman aralıklarında arttırılmasına dair hedefleri belirleme sürecidir .

Bütçe pla...

İmaj
Koçluğu

04

İmaj, bir insanın sahip olduğu duygulara ve içerisinde bulunduğu mental farklılıklara bağlı olarak giyinmesi şeklinde de tanımlanabilir. Bilindiği üzere her insanın farklı zevkleri, istekleri ve imajı bulunmaktadır. Ancak zaman zaman giydiğimiz kıyafetler, bulunduğumuz ortama ya da duruma uyum sağlamadığı gibi beraberinde imaj eksikliği yaşarız. Hem sosyal hem de...