Liderlik Koçluğu

Liderlik koçluğunun amacı, bilgelik çağında yenilikçi ve dinamik olmak isteyen kurumların en değerli kaynağına, yani insana liderlik etmektir.  Liderlik koçluğu, kurum liderlerinin kapasitelerini geliştirerek, kurum hedef ve sonuçlarına daha fazla katkıda bulunmalarını sağlar. Amaç, kurum hedeflerinin gerçekleştirilmesidir. Liderler, koçluk sürecinde kendilerini daha iyi tanır, potansiyelini açığa çıkarır, liderlik yetkinlik ve becerilerini geliştirir. Ayrıca özgüven artışıyla paralel olarak, ilişkiler ve iletişimde de iyileşme sağlanır. 
 
Bu anlayışa göre Liderlik koçluğu uygulayan kurumsal koçun sorumluluğu uygun tekniklerin yardımıyla kurum bütününün potansiyelini ortaya çıkarmak ve gelişim sürecinde;
 
• Kurumun kendi gelişim alanlarını kendinin belirlemesi, 
• Bu gelişim alanlarından hangileri üzerinde çalışılacağına karar vermesi 
• İş yerindeki ilişkilerin iyileşmesi, yaratıcılığın arttırılması  
• Kişisel gelişimi sağlamak  
• Kriz dönemlerinde liderliği sürdürmek 
• Çalışılan süreyi daha verimli kullanmak, çözüm ve sonuç odaklı olmak  
• Daha dengeli bir yaşam sürerek, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşılması   
• Yönetim becerileri ve çalışma performanslarını geliştirme 
 
konularında profesyonel iş yaşamında liderlik becerilerini geliştirme amacıyla  bireyselleştirilmiş bir koçluk hizmetidir.
Kurumlarda Koçluk

İLETİŞİM FORMU