Takım Koçluğu

Takım koçluğunun amacı, farklı özellik ve tecrübeye sahip bireyleri bir araya getirip, üretken sinerji yardımıyla sıra dışı sonuçlar yeni bakış açıları kazanmalarını sağlamaktır. Takım koçluğu, yüksek performanslı etkin takımların oluşumu ve sürekliliğine destek olan bir süreçtir. 
 
• Takım, karşılıklı ilişkilerden oluşan dinamik bir sistemdir. 
• Takım üyelerinin katılımını ve uyumunu artırarak destekler. 
• Takım koçluğunda bireyler yerine, takımın bütününe odaklanılır 
• Takımın çalışma şeklinin daha iyi anlaşılmasını ve geliştirilmesini sağlar.
• Üç çeşit çatışmayı (görev, süreç ve ilişkiler) yapıcı bir şekilde yönetir.  
• Takımın birlikte problem çözme becerisini geliştirir.
• Takım üyeleri arasında daha derin güven oluşturarak iş birliğinin kalitesini arttırır, 
• Çatışmaları engel yerine performans aracı haline getirir 
 
Takım üyelerinin güçlü yönlerinin belirlenmesi ve bunları harekete geçirecek destekleyici ortamın yaratılması konularında profesyonel iş yaşamında takım becerilerini geliştirme amacıyla bireyselleştirilmiş bir koçluk hizmetidir.
 
Takım koçluğu alan kişiler sinerji oluşturur, yeni bakış açıları kazanırlar. Bunun sonucunda da bütün olarak takım performansı artar. Takım koçluğu uygulamaları firmanın ulaşmak istediği amaçlara, katılımcı sayı ve profiline göre şekillendirilebilmektedir.
Kurumlarda Koçluk

İLETİŞİM FORMU