Yönetici Koçluğu

Profesyonel iş yaşamında yönetici kademesinde olanlar için bireyselleştirilmiş bir koçluk hizmetidir. İş potansiyelinizin ortaya çıkartılması için yetkinlik ve yeterlilikleriniz ile ilgili çalışmalarla farkındalık yaratmak için, stratejik kararları kolay, analitik, somut ve bilimsel verebilmek için, iş hayatınızda yöneticilik, iletişim gibi konularda becerilerinizi geliştirmeniz için destek olan koçluk hizmetidir. İş hayatında potansiyelini maksimum düzeyde kullanılabilmeyi, performansı arttırmayı, yeni bir açılıma gitmeyi ya da kendi işlerini kurmayı hedefleyen bireylere yönelik bir koçluk hizmetidir.

Başlangıçta yöneticinin ihtiyaç duyduğu koçluk alanının belirlenmesi için koç ve yönetici birebir çalışmaya başlar. 

Yönetim kademesinde olanlara, iş hayatlarında öğrenme, performans veya doyum konularında arzuladıkları sonuçlara ulaşmalarında; liderlik, yöneticilik, iletişim gibi konularda becerilerini geliştirmelerinde destek olan koçluk hizmetidir. İş hayatında potansiyelini maksimum düzeyde kullanılabilmeyi, performansını arttırmayı, yeni bir açılıma gitmeyi ya da kendi işlerini kurmayı hedefleyen bireylere yönelik koçluk hizmetidir.

 

Kurumlarda Koçluk

İLETİŞİM FORMU